Apie mus

MŪSŲ ISTORIJA
MŪSŲ VERTYBĖS
MŪSŲ KOKYBĖS POLITIKA
MŪSŲ PASLAUGOS
Mūsų istorija 01

Mūsų istorija

Suaugusiųjų profesinis mokymas, Vairuotojų mokymas, Neįgaliųjų profesinė reabilitacija, Medicininė reabilitacija

Turime viziją – moderni, atvira naujovėms, nuolatinei kaitai, orientuota į darbo rinkos poreikius, užtikrinanti perspektyvių profesinio mokymo programų pasiūlą, plėtojanti socialinės partnerystės ryšius, rengianti savarankiškus, kvalifikuotus specialistus bei savo veiklą grindžianti aukštos kokybės principais profesinio mokymo įstaiga.

Vykdome misiją – ruošti kvalifikuotus darbo rinkos poreikį atitinkančius specialistus, tobulinti ir plėtoti profesinio mokymo paslaugas, atitinkančias vykdomos veiklos sričiai keliamus reikalavimus, užtikrinančias visapusišką bei lygiateisį asmenų dalyvavimą kintančiomis sąlygomis įvairiose visuomenės veiklos srityse ir ugdančias etiškai atsakingą, sąmoningą, kūrybišką, iniciatyvią asmenybę.

Mūsų vertybės 02

Mūsų vertybės

Profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tobulėjimas, veiklos kokybė, pagarba ir dėmesys klientui...

Mokymo centras, įgyvendindamas strategijos planus, siekia plėsti profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos paslaugas, aktyviai bendradarbiaujant su paslaugų vartotojais, darbdaviais ir socialiniais partneriais. Tobulina profesinio mokymo/si, profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę.

Skatina personalą kelti savo kvalifikaciją, užtikrinant galimybę dirbti kokybiškai, kūrybiškai, efektyviai ir saugiai. Gerina įstaigos veiklos efektyvumą stiprinant valdymą, turtinant finansinius, materialiuosius išteklius, plėtojant infrastruktūrą. Didina įstaigos žinomumą ir teikiamų paslaugų patrauklumą.

Mūsų kokybės politika 03

Mūsų kokybės politika

Mokymo centras veikia vadovaudamasis Misija, Vizija bei Kokybės politikos ir Etikos kodekso principais....

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras (toliau – mokymo centras), siekdamas užtikrinti profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos, transporto skyriaus, fizinės medicinos ir reabilitacijos teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegė kokybės sistemą LST EN ISO 9001:2015 (nuo 2017 m.).

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui įteikti kokybės sertifikatai, įrodo, kad mokymo centro teikiamos paslaugos ir sukuriama nauda paslaugų gavėjams atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Mūsų paslaugos

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius sudarome individualų planą, kuris yra įgyvendinamas siekiant asmeninių ir bendrų tikslų...

Profesinis mokymas

Palaikome ryšius su darbdaviais, stebime darbo rinką, taip užtikrindami nenutrūkstamą ryšį tarp galimų darbuotojų ir darbdavių. Paslaugas teikiame Šiauliuose ir Mažeikiuose.

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija

Teikdami profesinės reabilitacijos paslaugas negalią turintiems asmenims, užtikriname negalią turinčių asmenų grįžimą į darbo rinką. Paslaugas teikiame Šiauliuose ir Mažeikiuose.

Vairuotojų mokymas

Ruošiame pradedančius vairuoti asmenis, vairuotojus profesionalus, suteikiame vairuotojams reikiamą profesinę kvalifikaciją. Mokome Šiauliuose ir Mažeikiuose.

AUTODROMAS

Autodromo trasas gali išbandyti visi norintys saugiai ir atsakingai vairuoti! Autodromo trasose išmokę valdyti automobilį ir kelyje jausitės saugiai ir užtikrintai!

Fizinė medicina ir reabilitacija

Savalaikės reabilitacijos procedūros padeda atgauti prarastą darbingumą, sukaupti fizinių bei dvasinių jėgų sugrįžtant į įprastą darbo ritmą ir kasdieninį gyvenimą. Paslauga teikiama Mažeikiuose.

kavinė - valgykla

Kviečiame pailsėti, sušilti ir skaniai pavalgyti. Jūsų laukia jauki aplinka, sotus maistas, gardi kava ir malonus personalas.

Skip to content