„Pasimatuok profesiją“ Šiauliuose arba Mažeikiuose – Geros savijautos programa

Šiaulių darbo rinkos mokymo centras bendradarbiaudamas su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Šiaulių ir Mažeikių miestų savivaldybėmis bei šių miestų mokymo įstaigomis kviečia moksleivius atvykti į svečius ir projekto „Geros savijautos programa“ rėmuose pasimatuoti profesiją kurią prisiminsite priimdami atsakingus sprendimus ir rinkdamiesi karjerą ateityje.

Geros savijautos programa siekama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai. Ja siekiama gerinti mokinių emocinę būklę ir sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases.

Mokyklos pagal savo poreikius gali užsisakyti tikslines programas iš teikėjų sąrašo psichologų paskaitoms, emocinio intelekto mokymams organizuoti ir kt.

Tikslinės įvairaus pobūdžio geros savijautos programos skirtos visų klasių mokiniams ir atitinka tam tikro amžiaus vaikų ir paauglių raidos ypatumus. Paslaugų teikėjai siūlo socialinių emocinių įgūdžių, grupinio psichologinio konsultavimo, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių, nusiraminimo, relaksacijos ir streso valdymo technikų mokymo programas.

Programoms uždaviniai, kad jose numatytos veiklos ugdytų mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, stiprintų vaikų ir jaunuolių psichologinį atsparumą, savivertę bei skatintų jų motyvaciją mokytis.

Todėl labai kviečiame mokyklas rinktis iš „Geros savijautos programos” iniciatyvų sąrašo!

Su Geros savijautos programa ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Jorūnė - Tel.: +370 673 95330 El. paštas: organizatorius@mokymocentras.lt
Skip to content