Nuotolinis mokymas

Virtuali mokymo aplinka, kurią sudaro bendra sistema ir/ar keletas skirtingų technologinių priemonių

Elektroninis dienynas. Naudojama informacinė sistema „Mano dienynas“ (www.manodienynas.lt)

Keitimosi failais priemonė, pvz., mokinių darbams ir kūriniams kaupti ir vertinti skirtas aplinkas (e. portfelis), diskai „debesyse“ ir kt. Mokymo centras  naudoja Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams.

Asinchroninės komunikacijos priemonės, pvz., elektroninis paštas. Šiaulių darbo rinkos mokymo centras turi mokyklos vardu registruotą el. pašto sistemą. Visiems darbuotojams priskirti el. pašto adresai vardas.pavardė@mokymocentras.lt

100%

Priemonės, pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (pvz., klaviatūros silpnaregiams, motorikos sutrikimų turintiems asmenims; alternatyvios ar akimis valdomos pelės; ekrano didinimo stiklai; teksto sintezatoriai ir pan.), pagal mokinių poreikius

Naudojame Microsoft Teams programą, kurioje yra galimybė padidinti skaitomus dokumentus, pakeisti šriftus, kontrastą, sutelkti dėmesį į kelias skaitomo dokumento eilutes, programa gali perskaityti mokymo medžiagos tekstą balsu.

DĖMESIO! Šiaulių darbo rinkos mokymo centre nuotolinis mokymas yra vykdomas vadovaujantis 2021 metų nuotolinio mokymo tvarkos aprašu.

Mokymo (si) priemonės ir ištekliai, kurie yra kaupiami mokyklos naudojamoje virtualioje mokymo (si) aplinkoje

Pamokų, veiklų ir konsultacijų tvarkaraštis. Tvarkaraštį laikinai į užsienį išvykusiems mokiniams ar nuolat užsienyje gyvenantiems asmenims sudaro mokykla, įvertinusi galimus laiko zonų skirtumus.

Mokymo (si) ištekliai: sąvokos, vadovėliai, temai aktuali garso ir vaizdo medžiaga, pateiktys, veiklų/užduočių pavyzdžiai, nuorodos į mokymosi išteklius (pvz., simuliaciniai skaitmeniniai mokymosi resursai ir kt.), užduočių paketai (rekomenduojama pagal pasiekimų lygmenis), teorinių ir praktinių užduočių sąsiuviniai (profesiniam mokymui) mokymuisi ir atsiskaitymui.

Nuorodos į mokymo išteklius,  parengta metodinė mokomoji medžiaga bei literatūros sąrašai, užduotys, pasitikrinimo testai ir pan.,  kaupiami Google Classroom platformoje

Nuotolinis mokymas

Kilus mokymo klausimams galite kreiptis:

Šiauliuose informaciją suteiks:
Telefonu: +370 673 95330
El.paštas: organizatorius@mokymocentras.lt

Mažeikių padalinyje informaciją suteiks:
Telefonu: +370 684 18099
El. paštas: sonata@mokymocentras.lt

Skip to content