Mokiniams

Kas tai?

„Europass“ pažymėjimo priedėlis pateikia papildomą informaciją apie asmens įgytą profesinę kvalifikaciją. Tai tik priedas prie profesinės mokyklos baigimo pažymėjimo. Jis nepakeičia paties pažymėjimo, bet aiškiau išdėsto tai, kas pažymėjime yra įvardinta. „Europass“ pažymėjimo priedėlis yra parengtas ne konkrečiam asmeniui, o konkrečiai profesinio mokymo programai. Jame pateikiama papildoma informacija kokie turėtų būti pagal atitinkamą programą besimokiusio asmens įgyti gebėjimai ir kompetencijos, kokia profesine veikla asmuo galėtų verstis.

Kam naudingas?

Asmenims, baigusiems įvairių tipų profesinio rengimo mokyklas arba papildomo profesinio ugdymo kursus, bei ieškantiems darbo Lietuvoje ir užsienyje.

Kodėl verta turėti?

• Pateikia svarbią informaciją apie profesinį pasirengimą ir atskleidžia įgytus gebėjimus darbdaviui;
• Naudingas ieškant darbo Lietuvoje ir Europoje;
• Padeda asmeniui, įgijusiam profesinį išsilavinimą, patogiau ir lengviau pristatyti savo įgytas žinias ir kompetencijas potencialiam darbdaviui arba mokymo institucijai;
• Palengvina asmens tinkamumo konkrečiam darbui įvertinimą arba tolesnės pasirinktos mokymosi programos tinkamumo įvertinimą.

Kaip gauti?

„Europass“ pažymėjimo priedėlio ieškokite AIKOS sistemoje pagal profesinę mokymo programą http://www.aikos.smm.lt . -> Registrai ->Kvalifikacijos -> Jūsų įgyta kvalifikacija -> Kvalifikaciją suteikiančios programos -> Mokymo programa -> Europass pažymėjimo priedėlis anglų arba lietuvių kalbomis.

Atėjus mokytis reikia pateikti šiuos dokumentus:

  •  Asmens dokumentą;
  • Išsilavinimo dokumentą;
  • Kvalifikaciją įrodantį dokumentą;
  • Santuokos arba ištuokos liudijimą (jeigu išsilavinimo dokumente pavardė kitokia nei asmens dokumente);
  • Medicininę pažymą (Vieną iš šių formų: 086/a, 048/a arba 083-1/a);
  • Asmens medicininę knygelę.
  • Vairuotojo pažymėjimą (tik krautuvų ir autokrautuvų vairuotojo mokymo programų mokiniams);
  • Dokumentinę foto nuotrauka (tik krautuvų, autokrautuvų, elektrinių krautuvų ir vežimėlio vairuotojo mokymo programų mokiniams).

Informacija tel.: +370 41 524731, +370 673 95330
El. paštas: organizatorius@mokymocentras.lt

Nuotolinis mokymas

Kilus mokymo klausimams galite kreiptis:

Šiauliuose informaciją suteiks:
Telefonu: +370 673 95330
El.paštas: organizatorius@mokymocentras.lt

Mažeikių padalinyje informaciją suteiks:
Telefonu: +370 684 18099
El. paštas: sonata@mokymocentras.lt

TP kategorijaMokymų pradžiaKada prasidedaPastabos
C, CE,2022-08-08(rytinė grupė)
C, CE,2022-08-16(vakarinė grupė)
B kategorija2022-08-16(vakarinė grupė)
Pavojingi kroviniai, ADR kursai2022-09-05
95 kodas kroviniams, keleiviams 2022-08-16(pradinė kvalifikacija)
Pažeidus KET2022-08-09
Pažeidus KET2022-08-16

Už vairuotojų pirminį mokymą atsakingas asmuo:

Saulius Baškevičius
Tel. +370 615 60816
El. p. saulius.baskevicius@mokymocentras.lt

Už papildomą vairuotojų mokymą atsakingas asmuo:

Saulius Baškevičius
Tel. +370 615 60816
El. p. saulius.baskevicius@mokymocentras.lt

Lietuvos transporto saugos administracijos kontaktiniai duomenys:

Panevėžio skyrius
El.p. konsultavimas@ltsa.lrv.lt
Adresas: J. Biliūno g. 3, LT 36101 Panevėžys
Konsultavimas telefonu: +370 5 278 5601

Pažyma apie mokslą

Pažymas apie mokymąsi VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centre“ išduodame užpildžius elektroninę prašymo formą.
Naujienos

Skip to content