Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) 2022-2023 m. m.

Pradžia 2022-06-01

Apskaitininko mokymas

Apskaitos tvarkymo neformaliojo mokymo programa, kurią baigę Jūs gausite pažymėjimą, įrodantį Jūsų kompetencijas (50 kreditų, t.y. apie 7 mėn., turint vidurinį išsilavinimą).

Apskaitininko mokymas

Apskaitos tvarkymo neformaliojo mokymo programa, kurią baigę Jūs gausite pažymėjimą, įrodantį Jūsų kompetencijas (60 kreditų, t.y. apie 9 mėn., turint vidurinį išsilavinimą).

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (T43092201) formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją (35 kreditai t.y. apie 4 mėn., turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Masažuotojo (T43091501) formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite masažuotojo kvalifikaciją (90 kreditų t.y. apie 11 mėn., turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Paramediko (T43091401) formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite paramediko kvalifikaciją (90 kreditų t.y. apie 10 mėn., turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Siuvėjo formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite siuvėjo kvalifikaciją (50 kreditų t.y. apie 6 mėn., turint pagrindinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Siuvėjo formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite siuvėjo kvalifikaciją (60 kreditų t.y. apie 9 mėn., turint pagrindinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Socialinio darbuotojo padėjėjo formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite socialinio darbuotojo kvalifikaciją (35 kreditai t.y. apie 4 mėn., turint pagrindinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Slaugytojo padėjėjo mokymas

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas ir 1 kvalifikacija. Mokymosi trukmė – 50 mokymosi kreditų / 900 val.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas. Mokymosi trukmė – 60 mokymosi kreditų / 1320 val.

Kirpėjo formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite kirpėjo kvalifikaciją (70 kreditų t.y. apie 10 mėn., turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Vizažisto formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite vizažisto kvalifikaciją (35 kreditų t.y. apie 4 mėn., turint pagrindinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis išsilavinimas. Mokymosi trukmė – 45 mokymosi kreditai / 990 val.

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO, modulinę profesinio mokymo programą baigę Jūs gausite pažymėjimą, įrodantį Jūsų kompetencijas (20 kreditai, t.y. 45 d.d., turint vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, būtina būti ne jaunesniam kaip 21 metų ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą).

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

  • 2022-06-01 – 2022-08-05 Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas profesinis.lamabpo.lt
  • 2022-06-07 – 2022-08-04 Testų, jei taikomi, laikymas
  • 2022-08-12 Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022-08-16 – 2022-08-18 Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose

Papildomas priėmimas

  • 2022-08-19 – 2022-08-23 Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas profesinis.lamabpo.lt
  • 2022-08-19– 2022-08-22 Testų, jei taikomi, laikymas
  • 2022-08-26 Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2022-08-29 – 30 d.

Laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

separator

Pradžia 2022-06-01

Skip to content