Virėjo mokymo programa (10 mėn.) – Mažeikiuose

Virejai 2013 (11)

Apie profesiją ir/ar mokymus

Virėjo (T43101304) formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite virėjo kvalifikaciją (90 kreditų t.y. apie 10 mėn., turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43101304) susideda iš modulių:

 1. Tvarkos virtuvėje palaikymas, 5 kreditai
 2. Pasiruošimas patiekalų gaminimui, 5 kreditai
 3. Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 20 kreditų
 4. Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 10 kreditų
 5. Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 15 kreditų
 6. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas, 20 kreditų
 7. Darbas su dokumentais, 5 kreditai
 8. Įvadas į darbo rinką, 10 kreditų

Mokytis profesijos galima 4 būdais:

Galite stoti į valstybės finansuojamą arba mokamą vietą per www.profesinis.lamabpo.lt, kai yra skelbiami stojimai.

Jeigu esate registruota (-as) užimtumo tarnyboje, Jus gali siųsti Užimtumo tarnyba finansuodama visą sumą už mokslą ir, esant poreikiui, finansuoti apgyvendinimo arba kelionės išlaidas. Tokiu atveju, kreipkitės į savo užimtumo tarnybos konsultantą.

Jus gali siųsti mokytis darbdavys, sumokėdamas visą arba dalį mokesčio už mokslą.

Jūs galite mokytis savo lėšomis. Mokėti galima dalimis, atvykus mokytis turėtumėte sumokėti 100 € pradinį įnašą, likusi suma būtų išdalinta kas mėnesį, pagal to mėnesio darbo dienų skaičių.

Ko išmoksime?

Tvarkos virtuvėje palaikymas, 5 kreditai

 • Paaiškinti maisto gaminimui naudojamų technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus paskirtį, ženklinimą.
 • Apibūdinti virtuvės patalpų zonų paskirtį, darbo vietos reikalavimus.
 • Ruošti virtuvės patalpų darbo zonas pagal darbo vietos reikalavimus.
 • Tvarkyti darbo vietas ir inventorių pagal geros higienos praktikos taisyklių reikalavimus.
 • Taikyti virėjo asmens higienai, darbo drabužiams ir laikysenai keliamus reikalavimus.
 • Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas.
 • Apibūdinti virtuvės įrenginių paskirtį.
 • Saugiai dirbti virtuvės įrenginiais ir įrankiais, laikantis geros higienos praktikos taisyklių.

Pasiruošimas patiekalų gaminimui, 5 kreditai

 • Išmanyti maisto produktų ir žaliavų savybes, maistinę vertę.
 • Išmanyti maisto produktų ir žaliavų apdorojimo būdus (mechaninį, terminį ir biocheminį).
 • Nustatyti maisto produktų ir žaliavų kokybę jusliniu būdu.
 • Tinkamai laikyti maisto produktus ir žaliavas.
 • Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas naudojimui.
 • Parinkti žaliavų apdorojimo būdus, technologinius procesus.
 • Išmanyti maisto produktų ir žaliavų naudojimo normas.
 • Išmanyti receptūros, kalkuliacijos ir technologijos kortelių sudarymo principus.
 • Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį pusgaminiams, patiekalams gaminti.

Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 20 kreditų

 • Paruošti maisto produktus ir žaliavas sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų pusgaminiams gaminti.
 • Saugiai naudoti virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti įvairius daržovių pusgaminius sriuboms, karštiesiems patiekalams ir padažams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Gaminti įvairius miltinius kulinarijos pusgaminius sriuboms, karštiesiems patiekalams ir padažams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Gaminti įvairius žuvies, mėsos, paukštienos pusgaminius sriuboms, karštiesiems patiekalams ir padažams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Taikyti daržovių, miltinių kulinarijos, žuvies, mėsos, paukštienos pusgaminių laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Išmanyti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimo technologinį procesą.
 • Išmanyti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų asortimentą.
 • Išmanyti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Organizuoti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimo darbą.
 • Apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų kiekį sriuboms, karštiesiems patiekalams ir padažams gaminti.
 • Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti sriubas, karštuosius patiekalus ir padažus, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Išmanyti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų pusgaminių kokybės rodiklius ir vertinimo būdus.
 • Išmanyti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų pusgaminių laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Išmanyti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų kokybės rodiklius ir vertinimo būdus.
 • Išmanyti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Ženklinti sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų pusgaminius.
 • Apipavidalinti ir dekoruoti sriubas, karštuosius patiekalus ir padažus.
 • Patiekti sriubas, karštuosius patiekalus ir padažus pagal geros higienos praktikos taisykles.

Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 10 kreditų

 • Paruošti maisto produktus ir žaliavas saldžiųjų patiekalų pusgaminiams gaminti.
 • Saugiai naudoti virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti įvairius saldžiųjų patiekalų pusgaminius, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Taikyti saldžiųjų patiekalų pusgaminių laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų asortimentą.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų gaminimo technologinį procesą, temperatūros režimus.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Parinkti kokybiškus maisto produktus ir žaliavas.
 • Organizuoti saldžiųjų patiekalų gaminimo darbą.
 • Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį saldiesiems patiekalams gaminti.
 • Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti saldžiuosius patiekalus, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų pusgaminių kokybės rodiklius ir vertinimo būdus.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų pusgaminių laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų kokybės rodiklius ir vertinimo būdus.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Ženklinti saldžiųjų patiekalų pusgaminius.
 • Apipavidalinti ir dekoruoti saldžiuosius patiekalus.
 • Patiekti saldžiuosius patiekalus pagal geros higienos praktikos taisykles.

Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas, 15 kreditų

 • Paruošti maisto produktus ir žaliavas salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų pusgaminiams gaminti.
 • Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti įvairius daržovių, varškės, kiaušinių pusgaminius šaltiesiems patiekalams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Gaminti įvairius žuvies, mėsos, paukštienos pusgaminius užkandžiams ir šaltiesiems patiekalams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Taikyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų pusgaminiams laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Išmanyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų technologinį gaminimo procesą.
 • Išmanyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų asortimentą.
 • Išmanyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Organizuoti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimo darbą.
 • Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį salotoms, garnyrams, užkandžiams ir šaltiesiems patiekalams gaminti.
 • Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti įvairias salotas, užkandžius, garnyrus ir šaltuosius patiekalus, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Išmanyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų pusgaminių kokybės rodiklius ir vertinimo būdus.
 • Išmanyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų pusgaminių laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Išmanyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų kokybės rodiklius ir vertinimo būdus.
 • Išmanyti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Ženklinti salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų pusgaminius.
 • Apipavidalinti ir dekoruoti salotas, užkandžius, garnyrus ir šaltuosius patiekalus.
 • Patiekti salotas, užkandžius, garnyrus ir šaltuosius patiekalus pagal geros higienos praktikos reikalavimus.

Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas, 20 kreditų

 • Išmanyti maisto produktų ir žaliavų, skirtų pobūvių patiekalams, asortimentą, maistinę vertę, kokybės rodiklius, laikymo sąlygas.
 • Taikyti kalkuliacijos ir technologijos kortelių sudarymo principus.
 • Parinkti kokybiškus maisto produktus ir žaliavas pobūvių patiekalams gaminti.
 • Išmanyti salotų, užkandžių ir šaltųjų patiekalų pobūviams asortimentą.
 • Išmanyti salotų, užkandžių ir šaltųjų patiekalų pobūviams laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Gaminti salotų, užkandžių ir šaltųjų patiekalų pusgaminius.
 • Gaminti salotas, užkandžius ir šaltuosius patiekalus pobūviams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Paruošti transportuoti salotas, užkandžius ir šaltuosius patiekalus išvažiuojamiesiems banketams, furšetams pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Išmanyti sriubų ir karštųjų patiekalų pobūviams asortimentą.
 • Išmanyti sriubų ir karštųjų patiekalų pobūviams laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti įvairaus asortimento sriubas ir karštuosius patiekalus pobūviams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Paruošti transportuoti sriubas ir karštuosius patiekalus išvažiuojamiesiems banketams, furšetams pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų pobūviams asortimentą.
 • Išmanyti saldžiųjų patiekalų pobūviams laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių.
 • Gaminti saldžiuosius patiekalus pobūviams, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Paruošti transportuoti saldžiuosius patiekalus išvažiuojamiesiems banketams, furšetams pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Išmanyti patiekalų pobūviams kokybės vertinimo būdus.
 • Išmanyti patiekalų pobūviams laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.
 • Vertinti patiekalus pobūviams pagal kokybės rodiklius.
 • Apipavidalinti ir dekoruoti patiekalus pobūviams.
 • Patiekti patiekalus pobūviams pagal geros higienos praktikos taisykles.

Darbas su dokumentais, 5 kreditai

 • Apibūdinti maisto saugos ir kokybės kontrolės dokumentus.
 • Pildyti higienos žurnalus pagal nustatytus reikalavimus.
 • Apibrėžti reikalavimus maisto produktų ir žaliavų pakuočių ženklinimui.
 • Apibūdinti patiekalų sudėtį, maistinę vertę, maisto alergenus.
 • Ženklinti pusgaminius ir pagamintą produkciją pagal geros higienos praktikos taisykles.
 • Tikrinti maisto produktų ir žaliavų atsargas.
 • Tvarkyti maisto produktų ir žaliavų apskaitą.

Įvadas į darbo rinką, 10 kreditų

 • Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas.
 • Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.
 • Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Informacija

Mokymai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8:30 iki 15:30 val. Norint pradėti mokytis reikės pateikti: asmens dokumentą, išsilavinimo ir kvalifikacijos dokumentus, santuokos liudijimą (jeigu išsilavinimo dokumento pavardė nesutampa su dabartine pavarde) medicininę pažymą 086/a  formos.

virėjas, virėja

Course Content

Time: 90 days
Curriculum is empty

Mokytojas / Instruktorius

Sonata - +370 684 18099 El. Paštas: sonata@mokymocentras.lt

Skip to content