Paramediko mokymo programa (10 mėn.) – Šiauliuose

Apie profesiją ir/ar mokymus

Paramediko (T43091401) formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite paramediko kvalifikaciją (90 kreditų t.y. apie 10 mėn., turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401) susideda iš modulių:

 1. Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 kreditų
  2. Pirmosios pagalbos teikimas, 20 kreditų
  3. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 kreditų
  4. Paciento transportavimas, 5 kreditai
  5. Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 kreditai
  6. Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 kreditų
  7. Įvadas į darbo rinką, 10 kreditų

Mokytis profesijos galima 4 būdais:

Galite stoti į valstybės finansuojamą arba mokamą vietą per www.profesinis.lamabpo.lt, kai yra skelbiami stojimai.

Jeigu esate registruota (-as) užimtumo tarnyboje, Jus gali siųsti Užimtumo tarnyba finansuodama visą sumą už mokslą ir, esant poreikiui, finansuoti apgyvendinimo arba kelionės išlaidas. Tokiu atveju, kreipkitės į savo užimtumo tarnybos konsultantą.

Jus gali siųsti mokytis darbdavys, sumokėdamas visą arba dalį mokesčio už mokslą.

Jūs galite mokytis savo lėšomis. Mokėti galima dalimis, atvykus mokytis turėtumėte sumokėti 100 € pradinį įnašą, likusi suma būtų išdalinta kas mėnesį, pagal to mėnesio darbo dienų skaičių.

Ko išmoksime?

Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 kreditų

 • Nustatyti anatominius žmogaus kūno ypatumus.
 • Nustatyti fiziologinius žmogaus kūno ypatumus.
 • Atpažinti patologinius žmogaus kūno ypatumus.
 • Vertinti žmogaus emocinę būklę.
 • Bendradarbiauti su pacientu, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais bei kitais specialistais.
 • Pagal kompetenciją teikti psichologinę paramą pacientui bei jo šeimos nariams.
 • Pildyti dokumentaciją, naudojamą paramediko veikloje.

Pirmosios pagalbos teikimas, 20 kreditų

 • Išmanyti pirmosios pagalbos suteikimo eiliškumą.
 • Įvertinti pagrindinius paciento gyvybės požymius.
 • Teikti pirmąją pagalbą užspringimo, nudegimo, kraujavimo bei griaučių ir minkštųjų audinių sužalojimų atvejais.
 • Paaiškinti gaivinimo metodiką, taikomą gaivinant netekus sąmonės.
 • Atlikti dirbtinį kvėpavimą.
 • Atlikti krūtinės ląstos paspaudimus.
 • Defibriliuoti automatiniu režimu.

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 kreditų

 • Išmanyti aplinkos ir paciento būklės vertinimo principus.
 • Išmanyti farmakologijos pagrindus.
 • Apibūdinti ūmių ligų ir gyvybei pavojingų būklių etiologiją, kliniką ir būtinosios medicinos pagalbos teikimo principus įvairių amžiaus grupių pacientų atvejais.
 • Apibūdinti traumų etiologiją, kliniką, būtinosios medicinos pagalbos teikimo pricipus įvairių amžiaus grupių pacientų atvejais.
 • Teikti būtinąją medicinos pagalbą esant ūminėms ligos ir gyvybei pavojingoms būklėms įvairių amžiaus grupių pacientų atvejais.
 • Gaivinti vaikus ir suaugusiuosius.
 • Teikti būtinąją medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių pacientų trauminių sužeidimų atvejais.

Paciento transportavimas, 5 kreditai

 • Išmanyti paciento transportavimo būdus.
 • Parinkti tinkamus pacientų transportavimo būdus ir priemones.
 • Išmanyti medicininės evakuacijos transporto priemonės įrangą.
 • Transportuoti pacientą įvairiomis medicininės evakuacijos transporto priemonėmis ir be jų.

Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 kreditai

 • Išmanyti profilaktikos priemonių rūšis ir jų taikymą.
 • Išmanyti sveikos gyvensenos principus.
 • Išmanyti užkrečiamąsias ligas ir jų prevencijos principus.
 • Taikyti prevencinės medicinos priemones užkrečiamųjų ligų atvejais.

Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 kreditų

 • Apibūdinti pasirengimo ekstremalioms situacijoms etapus.
 • Veikti ekstremalių situacijų metu pagal kompetenciją.
 • Išmanyti medicinos pagalbos teikimo principus esant ekstremaliai situacijai.
 • Suteikti medicinos pagalbą esant ekstremaliai situacijai.

Pirmosios pagalbos instrukcijų teikimas telefonu, 10 kreditų

 • Išmanyti pirmosios pagalbos telefonu organizavimo pagrindus.
 • Tvarkyti pirmosios pagalbos telefonu dokumentaciją.
 • Suprasti pirmosios pagalbos telefonu, veiklos ypatumus.
 • Išmanyti pirmosios pagalbos teikimo instrukcijų telefonu algoritmą.
 • Konsultuoti pranešusįjį, teikiant pirmosios pagalbos instrukcijas telefonu.
 • Atvaizduoti kvietimų informaciją žemėlapyje.

Pagalbos teikimas ūmių psichikos būklių atvejais, 10 kreditų

 • Apibrėžti psichikos ligų atsiradimo priežastis.
 • Apibūdinti rizikos veiksnius, kurie išprovokuoja psichologinių krizių išsivystymą.
 • Atpažinti ūmias psichikos ligas pagal elgseną ir požymius.
 • Atpažinti psichologines krizes pagal elgseną ir požymius.
 • Apibūdinti paciento ir artimo asmens emocines reakcijas sergant ūmia psichikos liga ar esant psichologinei krizei.
 • Demonstruoti psichologinio poveikio veiksmus užmezgus kontaktą su pacientais ir jų artimaisiais.

Įvadas į darbo rinką, 10 kreditų

 • Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas.
 • Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.
 • Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Informacija

 • Mokymai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8:30 iki 15:30 val.
 • Norint pradėti mokytis reikės pateikti: asmens dokumentą, išsilavinimo ir kvalifikacijos dokumentus, santuokos liudijimą (jeigu išsilavinimo dokumento pavardė nesutampa su dabartine pavarde) medicininę pažymą 086/a  formos.

paramedikas, paramedikė

Course Content

Time: 90 days
Curriculum is empty

Mokytojas / Instruktorius

Jorūnė - Tel.: +370 673 95330 El. paštas: organizatorius@mokymocentras.lt

Skip to content