Materialinių vertybių apskaitos vykdymo mokymo programa (12 d. d.) – Šiauliuose

Apie profesiją ir/ar mokymus

Materialinių vertybių apskaitos vykdymo (N43041602) neformaliojo profesinio mokymo programą baigę Jūs gausite pažymėjimą, įrodantį Jūsų kompetencijas (5 kreditai, t.y. 12 d.d., turint vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, būtina būti ne jaunesniam kaip 18 metų).

Mokytis profesijos galima 4 būdais:

Jeigu esate registruota (-as) užimtumo tarnyboje, Jus gali siųsti Užimtumo tarnyba finansuodama visą sumą už mokslą ir, esant poreikiui, finansuoti apgyvendinimo arba kelionės išlaidas. Tokiu atveju, kreipkitės į savo užimtumo tarnybos konsultantą.

Jus gali siųsti mokytis darbdavys, sumokėdamas visą arba dalį mokesčio už mokslą.

Jūs galite mokytis savo lėšomis. Mokėti galima dalimis, atvykus mokytis turėtumėte sumokėti 100 € pradinį įnašą, likusi suma būtų išdalinta kas mėnesį, pagal to mėnesio darbo dienų skaičių.

Ko išmoksime?

Materialinių vertybių apskaitos vykdymas, 5 kreditai

 • Išmanyti materialinės atsakomybės, materialinių vertybių apskaitymo teisinį reguliavimą prekybos įmonėje.
 • Taikyti įstatymų, kitų norminių teisės aktų nuostatas apskaitant materialines vertybes.
 • Apskaičiuoti kainas, pridėtinės vertės mokestį ir prekybines nuolaidas.
 • Atlikti prekių perkainojimo operacijas.
 • Naudotis apskaitos programa prekių atsargų apskaitymui.
 • Išmanyti materialinių vertybių pajamų ir išlaidų dokumentus, jų rekvizitus ir pildymą.
 • Paruošti pinigus inkasavimui.
 • Užpildyti prekinę ataskaitą.
 • Atlikti materialinių vertybių inventorizavimą, išvedant inventorizacijos rezultatus.

Informacija

 • Mokymai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8:30 iki 15:30 val.
 • Norint pradėti mokytis reikės pateikti: asmens dokumentą, išsilavinimo ir kvalifikacijos dokumentus, santuokos liudijimą (jeigu išsilavinimo dokumento pavardė nesutampa su dabartine pavarde) medicininę pažymą 086/a  formos.

apskaitininkas, apskaitininkė, buhalteris, buhalterė

Course Content

Time: 90 days
Curriculum is empty

Mokytojas / Instruktorius

Jorūnė - Tel.: +370 673 95330 El. paštas: organizatorius@mokymocentras.lt

Skip to content