Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programa (4 mėn.) – Šiauliuose

pexels-yan-krukov-8613054

Apie profesiją ir/ar mokymus

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (T43092201) formalųjį mokymą baigę Jūs įgysite ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją (35 kreditai t.y. apie 4 mėn., turint vidurinį išsilavinimą ir nors vieną, bet kokią kvalifikaciją).

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092201) susideda iš modulių:

 1. Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, 15 kreditų
 2. Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą, 15 kreditų
 3. Įvadas į darbo rinką, 5 kreditai

Mokytis profesijos galima 4 būdais:

Galite stoti į valstybės finansuojamą arba mokamą vietą per www.profesinis.lamabpo.lt, kai yra skelbiami stojimai.

Jeigu esate registruota (-as) užimtumo tarnyboje, Jus gali siųsti Užimtumo tarnyba finansuodama visą sumą už mokslą ir, esant poreikiui, finansuoti apgyvendinimo arba kelionės išlaidas. Tokiu atveju, kreipkitės į savo užimtumo tarnybos konsultantą.

Jus gali siųsti mokytis darbdavys, sumokėdamas visą arba dalį mokesčio už mokslą.

Jūs galite mokytis savo lėšomis. Mokėti galima dalimis, atvykus mokytis turėtumėte sumokėti 100 € pradinį įnašą, likusi suma būtų išdalinta kas mėnesį, pagal to mėnesio darbo dienų skaičių.

Ko išmoksime?

Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, 15 kreditų

 • Apibūdinti reikalavimus, taikomus vaikų higienos priemonėms.
 • Parinkti vaikams higienos priemones.
 • Padėti vaikams atlikti su asmens higiena susijusius veiksmus.
 • Apibūdinti vaikų maitinimo normas ir grafikus.
 • Serviruoti stalą vaikams.
 • Atnešti ir patiekti maistą vaikams.
 • Tvarkyti vaikų maitinimui naudojamus indus, laikantis higienos taisyklių ir normų.
 • Apibūdinti higienos reikalavimus vaiko aprangai ir avalynei.
 • Padėti vaikams pasirinkti aprangą ir avalynę pagal veiklą.
 • Padėti vaikams apsirengti ir nusirengti drabužius, apsiauti ir nusiauti avalynę.
 • Padėti vaikams susidėti drabužius, avalynę ir kitus asmeninius daiktus.
 • Apibūdinti vaiko saugios ir sveikos aplinkos reikalavimus, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones.
 • Apibūdinti patyčių, smurto tarp vaikų prevencijos priemones.
 • Padėti palaikyti tvarką lauko aikštelėje ir grupės patalpose.
 • Lydėti vaikus ir užtikrinti jų saugumą įstaigos patalpose jiems judant, lipant laiptais.
 • Padėti prižiūrėti vaikus lauko aikštelėje ir išvykų metu.
 • Prižiūrėti vaikus, nesant grupėje ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui.
 • Apibūdinti bendravimo su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais etiką.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui bendradarbiaujant su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui kurti šeimos ir ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos partnerystę.

Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą, 15 kreditų

 • Apibūdinti ugdomąsias veiklas ir žaidimus, atitinkančius vaiko amžių.
 • Apibūdinti ugdymo tikslus ir metodus.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui įrengti bei pertvarkyti ugdymosi aplinką.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ruošti ugdymo priemones, medžiagą.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui prižiūrėti vaikus per užsiėmimus, žaidimus ir pasivaikščiojimus, ekskursijose bei išvykose.
 • Komunikuoti su vaiku ar jų grupėmis padedant ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ugdomųjų veiklų ir žaidimų metu.
 • Apibūdinti vaiko amžių atitinkančius bazinius įgūdžius.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui per veiklas ugdyti bazinius asmens savitvarkos ir higienos bei saugumo įgūdžius juos demonstruojant ir aiškinant.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ugdyti vaiko pasitikėjimą savimi, pozityvaus bendravimo įgūdžius.

Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuojant vaikų renginius ir šventes, 5 kreditai

 • Apibūdinti lietuvių liaudies švenčių, apeigų reikšmę bei šeimos šventes ir tradicijas.
 • Naudoti saugias priemones šventinei aplinkai sukurti.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui į šventinės aplinkos kūrimą įtraukti vaikus.
 • Apibūdinti renginių organizavimo ypatumus.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui kurti šventės scenarijų, numatyti jos eigą.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui įgyvendinti šventės scenarijų.

Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, ugdomąją veiklą, 5 kreditai

 • Apibūdinti kitoje kultūrinėje, kalbinėje aplinkoje augančių vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui paruošti ugdymo priemones, padedančias integruoti kitoje kultūrinėje ar kalbinėje aplinkoje augančius vaikus.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su kitoje kultūrinėje, kalbinėje aplinkoje augančiais vaikais ugdomųjų veiklų ir žaidimų metu.
 • Apibūdinti vaikų, augančių nepalankioje socialinėje, ekonominėje aplinkoje, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui įrengti ir pritaikyti ugdymosi aplinką vaikams, augantiems nepalankioje socialinėje, ekonominėje aplinkoje.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui mokyti vaikus, augančius nepalankioje socialinėje, ekonominėje aplinkoje, valdyti emocijas ir formuoti šių vaikų konstruktyvaus elgesio įgūdžius.

Įvadas į darbo rinką, 5 kreditai

 • Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas.
 • Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.
 • Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Informacija

 • Mokymai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8:30 iki 15:30 val.
 • Norint pradėti mokytis reikės pateikti: asmens dokumentą, išsilavinimo ir kvalifikacijos dokumentus, santuokos liudijimą (jeigu išsilavinimo dokumento pavardė nesutampa su dabartine pavarde) medicininę pažymą 086/a  formos.

Nuo 2021-02-08 iki 2021-08-31 VISIEMS MOKYMAMS TAIKOMA 30 proc. NUOLAIDA
Ar žinojote, kad deklaruojant pajamas galėsite susigrąžinti dalį sumokėtos sumos?

pedagogas, pedagogė, ikimokyklinio, ugdymo

Course Content

Time: 90 days
Curriculum is empty

Mokytojas / Instruktorius

Jorūnė - Tel.: +370 673 95330 El. paštas: organizatorius@mokymocentras.lt

Skip to content