ADR kursai Šiauliuose

ADR vairuotojai: A1, A2, A3, A4

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius, (toliau – ADR vairuotojas) gali būti asmuo, kuris turi vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemonę (bent B kategorijos), yra išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą bei gavęs ADR pažymėjimą.

A1 (22 val.) – pagrindinis mokymo kursas, vežant pavojingus krovinius bendros paskirties transporto priemonėmis pakuotėse. Kaina – 120 Eur.

A2 (12 val.) – specializuotas mokymo kursas, vežant pavojingus krovinius cisternose, konteinerinėse cisternose. Kaina – 60 Eur.

A3 (12 val.) – specializuotas mokymo kursas, vežant 1 klasės (sprogstamąsias) medžiagas ir gaminius. Kaina – 75 Eur.

A4 (12 val. ) – specializuotas mokymo kursas, vežant 7 klasės (radioaktyvias) medžiagas pakuotėse ir cisternose. Kaina – 75 Eur.

Mokymas Šiauliuose vyksta Dvaro g. 144A, (2 aukštas) 2.7 klasėje. Užsiėmimai prasideda 9 val.

Egzaminuoja ir išduoda liudijimus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojai (Šiaulių skyrius : Šiauliai, Aerouosto g. 9).

Teisės aktai: (Žin., 2003, Nr. 56-2527; 2009, Nr. 19-791, Nr. 111-4748; 2010, Nr. 91-4860, Nr. 134-6870)., 2012, Nr. 93-4839, Nr. 140-7225).

Išsami informacija Šiauliuose tel.:  +370 671 89600, +370 41 524 721

Pavojingų krovinių vežimo automobiliniu transportu saugos specialistu (toliau – ADR saugos specialistas) gali būti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį), išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą.

ADR saugos užtikrinimo specialistai: M, M1, M2, M3, M4, M5

M (70 val.) – mokymo kursas visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kaina – 200 Eur. 

M1 (54 val.) – mokymo kursas 1 klasės (sprogstamosios medžiagos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kaina – 170 Eur.  

M2 (54 val.) – mokymo kursas 2 klasės (dujos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kaina – 170 Eur.

M3 (68 val.) – mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kaina – 200 Eur.

M4 (54 val.) – mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviosios medžiagos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kaina – 170 Eur. 

M5 (54 val.) – mokymo kursas pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223 , 3475 (dyzelinas, benzinas, žibalas ir etanolio mišiniai) ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 0863, vežimo saugai užtikrinti. Kaina – 170 Eur.

Teisės aktai : (Žin., 2002, Nr. 98-4394; 2009, Nr. 79-3323; Nr. 111-4749; 2010, Nr. 91-4859, Nr. 152-7767). 2012, Nr. 64-3249).

Mokymas Šiauliuose vyksta Dvaro g. 144A, (2 aukštas) 207 klasėje. Užsiėmimai prasideda 9 val.

Egzaminuoja ir išduoda liudijimus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojai (Šiaulių skyrius : Šiauliai, Aerouosto g. 9).

Išsami informacija Šiauliuose tel.:  +370 671 89600, +370 41 524 721

Course Content

Time: 12 hours
Curriculum is empty

Mokytojas / Instruktorius

Kristina - Tel.: +370 671 89600, +370 41 524721 El. paštas: vairuoti@mokymocentras.lt

Skip to content