95 KODAS – VAIRUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

95 kodas: šis tvarkos aprašas taikomas vairuotojams (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), kurie nuolat gyvena arba dirba Lietuvos Respublikoje ir veža keleivius ir krovinius Europos Sąjungos teritorijos keliais D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis, kurias vairuojant būtina turėti atitinkamą vairuotojo profesinės kvalifikacijos pažymėjimą.

95 kodas – telefonai pasiteiravimui: +370 671 89600, +370 41 524721

Vairuotojai kas penkerius metus kvalifikaciją tobulina tų valstybių, kuriose jie nuolat gyvena arba dirba, mokymo įstaigose.

Kvalifikacija tobulinama išklausant ne trumpesnį kaip 35 val. mokymo kursą. Mokymas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekviena dalis negali būti trumpesnė kaip 7 val. Kai vairuotojas išklauso dalį kvalifikacijos tobulinimo kurso vienoje mokymo įstaigoje ir toliau kvalifikaciją tobulina kitoje, jo išklausytas kursas turi būti įskaitytas.

Vairuotojai, turintys pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimą, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (C1, C1E, C arba CE) transporto priemonę, neprivalo papildomai išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kurso, jei jie įgyja teisę vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę kroviniams vežti. Ši nuostata taip pat taikoma vairuotojams, kurie turi pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimą, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (D1, D1E, D arba DE) transporto priemonę.

Reikalavimai: D1, D kategorija įgyta iki 2008 m. rugsėjo 10 d.
Reikalavimai: C1, C, CE kategorija įgyta iki 2009 m. rugsėjo 10 d.

Direktyva 2003/59/EB dėl vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo

Course Content

Time: 1 week
Curriculum is empty

Mokytojas / Instruktorius

Skip to content