„Atsakingi kelyje…“ Nuotolinė Respublikinė konferencija, skirta saugaus eismo dienai paminėti

Nuo 2006-ųjų metų balandžio 6-oji Lietuvoje paskelbta Saugaus eismo diena, tą dieną Lietuvos gyventojai kviečiami būti kelyje žmogiškesniais, pakantesniais ir rūpestingesniais. Šiaulių Darbo Rinkos Mokymo centras kviesdami nuolat praktikuoti saugų eismą, galvoti ne vien apie save, bet ir apie kitų saugumą ir išsaugotas gyvybes 2022 metų balandžio 12 dieną organizavo nuotolinę konferenciją, skirtą Saugaus eismo dienai paminėti.

„Ragindami kelyje elgtis pagal visas saugumo taisykles, automobiliuose segėti saugos diržus, įspėdami tėvus, kad pasirūpintų automobiliuose vežamais vaikais, pasinaudokime galimybe kartu su VšĮ Šiaulių DRMC profesijos mokytoja, psichologe Vykinta Korsakiene suprasti savo vairavimo ypatumų kilmę, su Baltijos ilgų nuotolių varžybų čempionu Audriumi Butkevičiumi ir Lietuvos drifto komiteto pirmininku Linu Ramoška įvertinti mili sekundžių vertę kelyje, vairuojant automobilį, sužinokime kažką naujo, prisiminkime senas tiesas, bet svarbiausia nenustokime praktikuoti ir skleisti saugaus ir atsakingo eismo dalyvio žinią visuomenėje ir savo aplinkoje.“ – į nuotolinę konferenciją „Atsakingi kelyje…“ į renginį kvietė Šiaulių darbo rinkos mokymo centro direktorė Jolita Vengrė ir Linas Radžius Šiaulių darbo rinkos mokymo centro vairuotojų rengimo skyriaus vadovas.

Šiaulių darbo rinkos mokymo centro vadovė Jolita Vengrė ir vairuotojų rengimo skyriaus vadovas Linas Radžius

Ką daryti, jei vairuojant, pradeda erzinti kiti eismo dalyviai?  – Eismo dalyvio psichologinį portretą pristatė Deina Uzdraitė, VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ psichologė. Kaip taupyti vis labiau brangstantį kurą? –Atsakingo vairuotojo stilių pristatė Artūras Pakėnas, UAB „Ecodriving LT“ instruktorius. Automobilio remontas brangus?  –  Apie transporto priemonių, dalyvaujančių eisme, techninės būklės sąsajas su eismo saugumu papasakojo Vaidotas Vaišvila, UAB „Techninių apžiūrų centras“ direktorius.

Nuotolinės konferencijos akimirka

Renginio pabaigoje buvo paskelbti saugaus eismo ambasadoriai – tai įmonės, įstaigos ir asmenys, glaudžiai bendradarbiaujantys su Šiaulių darbo rinkos mokymo centru ir nuolat propaguojantys saugų eismą gatvėse ir visuomenėje.

„ATSAKINGI KELYJE…“

www.epazymejimas.lt

Atsakingi kelyje esame visi: vairuotojai, motociklininkai, dviratininkai, pėstieji. Visus turi vienyti bendras tikslas – išsaugoti gyvybes keliuose, elgtis atsakingai ir kultūringai.

Saugumą kelyje įtakoja eismo dalyvio psichologinis portretas, vairuotojų mokymas, startas į savarankišką vairavimą, transporto priemonių techninė būklė, jų priežiūra ir kt.

Vairuoti saugiai – tai svarbu ne tik pasirinkti saugų greitį ar švelniai stabdyti prieš artėjančias kliūtis – privalu pagalvoti ir apie daugiau reikšmingų faktorių, tokių kaip praktinių įgūdžių tobulinimas, emocinis nusiteikimas, atsakingas kelionės maršruto pasirinkimas ir kt.

Visi iki vieno eismo dalyviai privalo vykdyti nustatytą tvarką kelyje, aiškiai reglamentuotą Kelių eismo taisyklėse, teigiančiose, kad eismo dalyviai privalo mokėti Kelių eismo taisykles ir jų laikytis, taip pat gebėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems eismo įvykyje.

Būti eismo dalyviu yra atsakingas darbas, reikalaujantis numatyti ne tik savo, bet ir prognozuoti kitų eismo dalyvių veiksmus. Laikydamiesi Kelių eismo taisyklių, rūpindamiesi automobilio priežiūra, būdami kultūringi ir galvodami apie kitus, būsime saugesni, išvengsime eismo įvykių ir juose nukentėjusiųjų.

PRANEŠIMAI

Vairuotojų ruošimas, egzaminavimas. Saulius Šuminas, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Eismo dalyvio psichologinis portretas. Deina Uzdraitė, VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ psichologė.

Transporto priemonių, dalyvaujančių eisme, techninė būklė susijusi su eismo saugumu. Vaidotas Vaišvila, UAB „Techninių apžiūrų centras“ direktorius.

Pirmos pagalbos teikimo žingsnis – turniketas. Vydmantė Gramataitė, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikė, VšĮ Šiaulių DRMC profesijos mokytoja.

Kas atsakingas už saugų eismą? Kristina Strelcovienė, Šiaulių apskrities VPK vyresnioji inspektorė.

Šalutiniai sportinio vairavimo padariniai. Linas Ramoška, RedHelmet, Drifto komiteto pirmininkas.

Ekovairavimas – atsakingo vairuotojo stilius. Artūras Pakėnas, UAB „Ecodriving LT“ instruktorius.

Eismo įvykių ekspertizė. Karolina Nagrockytė, Erika Giedraitytė – Grybienė, Lietuvos teismo ekspertizės centro Šiaulių skyriaus vyresniosios ekspretės

Pirmosios pagalbos rinkinio automobiliams sudėtis ir pritaikymas. Egidijus Kalinaitis, VšĮ Šiaulių DRMC profesijos mokytojas.

Lenktynininkai kelyje.  Audrius Butkevičius, RD Sign direktorius, Baltijos ilgų nuotolių varžybų čempionas.

Psichologiniai ir fiziniai veiksniai, įtakojantys eismo dalyvių elgseną keliuose. Vykinta Korsakienė, VšĮ Šiaulių DRMC profesijos mokytoja, psichologė.

Kartingų sportas – darbas ir hobis. Gerardas Pranaitis, VšĮ Šiaulių DRMC instruktorius.

Draudimo svarba, eismo įvykių analizė, jų padarymo priežastys, draudiminiai įvykiai. Giedrius Vicko, teisininkas, Perlo draudimo brokeris.

Variuotojo psichofiziologinės savybes ir jų įtaka eismo saugumui. Jonas Skiauteris, Šiaulių valstybinės kolegijos lektorius.

Kristina - Tel.: +370 671 89600, +370 41 524721 El. paštas: vairuoti@mokymocentras.lt
Skip to content