Privatumo politika

Interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ priklausantis VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“, juridinio asmens kodas 144132264, PVM kodas LT441322610 veiklos adresas Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai, (toliau – svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“, arba mes), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine ir joje esančiu turiniu.

Įgyvendindama šias pareigas, interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Ši Privatumo politika aprašo interneto svetainės „MOKYMOCENTRAS.LT“ lankytojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama be atskiro pranešimo ar įspėjimo.

Lankydamiesi interneto svetainėje „MOKYMOCENTRAS.LT“, pateikdami savo informaciją ir pateikdami papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei jums kiltų kokių nors su šia politika ar joje aprašytais dalykais susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: siauliai@mokymocentras.lt/2.

Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėje „MOKYMOCENTRAS.LT“ pateikiamoms nuorodoms į kitų fizinių ir/ar juridinių asmenų tinklapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklapių privatumo politika ar taisyklėmis.

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite informaciją apie tai:

 • kokią informaciją apie Jus gali rinkti interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“;
 • kokiais tikslais interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ naudoja apie Jus surinktą informaciją;
 • kiek laiko interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ saugos Jūsų asmeninę informaciją;
 • ar informacija apie Jus bus perduodama kitiems asmenims;
 • kada ir kaip interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ gali tvarkyti nepilnamečių asmeninę informaciją;
 • kokius slapukus renka, naudoja ir saugoja interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“;
 • kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.

Renkama informacija

Mes renkame duomenis apie Jus:

 • Jums patiems pateikus duomenis apie save registruojantis interneto svetainėje ar kitu būdu;
 • automatiškai Jums kiekvieną kartą lankantis mūsų naujienų portale;
 • kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklapiai ar portalai.

Jūsų pačių pateikiami duomenys

Interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ kaupia ir saugo asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate apie save registruodamiesi ir kurdami savo paskyrą ar skelbdami komentarus (naudodami interneto svetainės komentarų formą) interneto svetainėje: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas, vartotojo registracijos ar komentavimo metu gautas IP adresas. *Duomenų apie komentarų autorius naudojančius socialinio tinklalapio „Facebook“ komentarų įskiepį interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ nekaupia ir nesaugo.

Jūs galite bet kada pageidauti ištrinti savo sukurtą paskyrą interneto svetainėje „MOKYMOCENTRAS.LT“. Ištrynus Jūsų paskyrą, interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ neteks visos Jūsų pateiktos asmeninės informacijos. Dėl paskyros ištrynimo galite kreiptis šiuo elektroniniu paštu: siauliai@mokymocentras.lt/2. Jūsų paskyra bus ištrinta ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Automatinis rinkimas

Interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ automatiškai renka apie Jus duomenis kiekvieną kartą Jums apsilankant interneto svetainėje „MOKYMOCENTRAS.LT“ tam, kad:

 • interneto svetainės „MOKYMOCENTRAS.LT“ veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius;
 • būtų užtikrintas sklandus interneto svetainės „MOKYMOCENTRAS.LT“ administravimas (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie mūsų interneto svetainės „MOKYMOCENTRAS.LT“ laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);
 • laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus;
 • Jums būtų pateikti įdomūs pasiūlymai ir aktuali informacija;
 • interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ galėtų su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindama naujienų portalo turinį ir jame teikiamas paslaugas.

Šiais tikslais gali būti renkami tokie Jūsų asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas, slaptažodis.

Mes taip pat analizuojame ir naudojame apibendrinus duomenis, kurie gali būti sukurti Jūsų asmens duomenų pagrindu, tačiau taip, kad iš jų jau nebėra įmanoma nustatyti Jūsų asmenvardžio.

Tokie duomenys analizuojami:

 • lankytojams ar jų grupėms apibūdinti;
 • bendradarbiauti su reklamos agentūromis.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume arba nuasmenintume visus apie Jus automatiškai surinktus ir tvarkomus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu siauliai@mokymocentras.lt/2 arba pateikdami savo el. pašto adresą privatumo politikos apačioje pateiktoje žalioje nuorodoje –  „MOKYMOCENTRAS.LT“ vartotojo duomenys. Ten Jūs galite sužinoti kokie duomenys, susieti su Jūsų el. pašto adresu yra saugomi interneto svetainėje „MOKYMOCENTRAS.LT“. Pageidaujamus pašalinti ir/ar nuasmeninti duomenis pateiksime Jums el. laiške su nuoroda kuri galioja 24 valandas ir gali būti pasiekta tik iš to paties įrenginio, IP adreso ir tos pačios naršyklės su kuriais buvo atlikta užklausa. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi.

Kiti tinklapiai ar socialiniai portalai

Jei naudodamiesi mūsų tinklapiu pasirenkate prisijungimą prie savo paskyros per socialinius portalus, tokius kaip Facebook ar LinkedIn, interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ gali gauti ir šiuose portaluose kaupiamą informaciją apie Jus.

Jūsų asmens duomenis mes galime gauti ir tuo atveju, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklapiai ar portalai.

Kada interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ gali su Jumis susisiekti dėl konkrečių pasiūlymų?

Interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ taip pat renka Jūsų duomenis, kuriuos Jūs patys mums pateikiate registruodamiesi konkursuose.

Šiam tikslui interneto svetainė „MOKYMOCENTRAS.LT“ kaupia ir saugo šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų pačių pateiktus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu siauliai@mokymocentras.lt/2. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Saugojimo terminas

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus. Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su skaitytojais, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo skaitytojo / autoriaus padarytus pažeidimus;
 • ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Šie duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Duomenų perdavimas

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks pateikimas yra būtinas (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims taip pat gali būti vykdomas esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai,

TODĖL:

– jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų tinklapyje esančiomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo interneto svetainėje „MOKYMOCENTRAS.LT“;

– jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų tinklapyje esančiomis paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą interneto svetainei „MOKYMOCENTRAS.LT“.

Slapukai

Interneto svetainėje „MOKYMOCENTRAS.LT“ mes naudojame slapukus (angl., cookies), siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti Jūsų lankomos interneto svetainės „MOKYMOCENTRAS.LT“ tinklapio veikimą.

Slapukais siekiame:

 • išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams naujienų portalo „Miesto Naujienos“ lankytojams;
 • atpažinti sugrįžtančius naujienų portalo „Miesto Naujienos“ lankytojus;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad naujienų portalo „Miesto Naujienos“ veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Kas yra slapukas?

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

Kaip pašalinti slapuką?

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera.

Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Slapukų tipai

Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

Veikimą gerinantys, statistikos slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Kategorija: Būtinieji slapukai

 • Informacija rengiama….

Kategorija: Veikimą gerinantys, statistikos slapukai

 • Informacija rengiama….

Kategorija: Funkciniai slapukai

 • Informacija rengiama….

Kategorija: Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

 • Informacija rengiama….

Kilus papildomiems klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu siauliai@mokymocentras.lt/2

Skip to content