Korupcijos prevencija

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

Rengiant norminio teisės akto projektą, kuriame numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sritims, atliekamas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas. Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ŠDRMC atlieka už korupcijos prevencijos užtikrinimą organizacijoje paskirtas atsakingas asmuo.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽTIKRINIMO DOKUMENTAI

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos politika

Korupcijos įgyvendinimo priemonių planas

Antikorupcinio elgesio kodeksas

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

Vykdant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V- 835 „Dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo“, įstaigoje buvo atlikta antikorupcinė analizė ir vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyta, kad, norint išlaikyti tinkamai valdomą Centro mažos vertės viešųjų pirkimų sritį, reikėtų peržiūrėti ir, jei reikalinga, atnaujinti Viešųjų pirkimų organizavimo taisykles (iki 2022 m.).

PRANEŠIMAS APIE KORUPCIJOS ATVEJUS ŠDRMC

Apie korupciją galima pranešti ŠDRMC internetinės svetainės kanalu https://mokymocentras.lt/kontaktai/

arba

Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
Tel. (8-41) 524722
Tel./faks. (8-41) 524724
El. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

arba susisiekus su Specialių tyrimų tarnyba

https://www.stt.lt

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Šiaulių darbo rinkos mokymo centre taikomos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos.

PAREIGYBĖS, Į KURIAS PRETENDUOJANT, RENKAMA INFORMACIJA APIE ASMENĮ

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, yra patvirtintos ŠDRMC direktoriaus įsakymu Įsakymas Nr. V104 (t. y. direktorius, direktoriaus pavaduotojas, skyriaus vadovas).

Skip to content