Slide background
+
you can add the slider elements into a centered container in full width mode

Vizija, misija, strateginiai tikslai

Vizija - moderni, atvira naujovėms, nuolatinei kaitai, orientuota į darbo rinkos poreikius, užtikrinanti perspektyvių profesinio mokymo programų pasiūlą, plėtojanti socialinės partnerystės ryšius, rengianti savarankiškus, kvalifikuotus specialistus bei savo veiklą grindžianti aukštos kokybės principais profesinio mokymo įstaiga.

 

Misija –  ruošti kvalifikuotus darbo rinkos poreikį atitinkančius specialistus, tobulinti ir plėtoti profesinio mokymo paslaugas, atitinkančias vykdomos veiklos sričiai keliamus reikalavimus, užtikrinančias visapusišką bei lygiateisį asmenų dalyvavimą kintančiomis sąlygomis įvairiose visuomenės veiklos srityse ir  ugdančias etiškai atsakingą, sąmoningą, kūrybišką, iniciatyvę asmenybę.

 

Vertybės: profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tobulėjimas, veiklos kokybė, pagarba ir dėmesys klientui.

 

Prioritetiniai tikslai, uždaviniai ir priemonės:

 

Mokymo centras, įgyvendindamas 2015-2017 m. strategijos planą, sieks šių tikslų:

 

1. Plėsti profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos paslaugas, aktyviai bendradarbiaujant su paslaugų vartotojais,  darbdaviais ir socialiniais partneriais.

 

2. Tobulinti profesinio mokymo/si, profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę.

 

3. Skatinti personalą kelti savo kvalifikaciją, užtikrinant galimybę dirbti kokybiškai, kūrybiškai, efektyviai ir saugiai.

 

4. Gerinti įstaigos veiklos efektyvumą stiprinant valdymą, turtinant finansinius, materialiuosius išteklius, plėtojant infrastruktūrą.

 

5. Didinti įstaigos žinomumą, patrauklumą, teikiamų paslaugų. • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  El. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

  AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

 • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  el. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

 • AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • © VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras